OPEN FS CHAMPIONSHIPS OF ODESSA REG.

Ladies 09-10

Entries

No.NameNat.
1Aleksandra OGORODNIKDNE
2Polina DAMYLIVKHR
3Sofiya DZYUBAKHR
4Alevtina KACHANOVAKHR
5Polina KAPUSTINAKHR
6Sofiya MAKSIMENKOKHR
7Sofiya KALABANOVSKAYAKIE
8Diana KONONCHUKKIE
9Valeriya KOVALYOVAKIE
10Yana KRAVETSKIE
11Arina POKRASINAKIE
12Arina YAKOVETSKIE
13Aleksandra YURCHENKOKIE
14Dar'ya BOBCHINSKAYAODE
15Arina EFREMOVAODE
16Elena HORSUNENKOODE
17Nikol' KALUGINAODE
18Yuliya KAZACHENKOODE
19Sofiya LEVASHOVAODE
20Dar'ya LOTOTSKAYAODE
21Valeriya RUDIKOVAODE
22Valeriya SH'ERBAKANODE
23Valeriya SOKOLODE
24Kira TOPTIKOVAODE
25Veronika VOROB'YOVAODE

Last Update: 23.11.2019 12:42