OPEN CHEMP. OF DNEPR REG.

Men 2009-2010

Entries

No.NameNat.
1Elisey KARELINDNE
2Gleb KRASHANOVSKIYDNE
3Kirill SHAPOSHNIKDNE

Last Update: 24.04.2019 16:22