SUZIR'YA BUKOVYNY 2017

Ladies Silver 2008-2007

Entries

No.NameNat.
1Karolina OLEFIRENKOBTS
2Alina ANDRIEVSKAYAKIE
3Dar'ya KOZOREZKIE
4Ekaterina ORLOVSKAYAKIE
5Mariya STIRANKIE
6Viktoriya KUZNETSOVAZHY

Last Update: 25.03.2017 14:03