ЗАТВЕРДЖЕНО

Президія Української Федерації

фігурного катання на ковзанах

31 жовтня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про суддівську Колегію

Української Федерації фігурного катання на ковзанах

 1. Загальні положення

1.2. Це Положення розроблене відповідно до правил Міжнародної Спілки Ковзанярів та визначає умови і порядок присвоєння звання “Суддя з фігурного катання на ковзанах”.

1.3. Звання “Суддя з фігурного катання на ковзанах” ( надалі – Суддя ) засновано з метою визначення кваліфікації спортсменів України на змаганнях різного рівня.

1.4. Суддівство змагань є почесною і відповідальною громадською роботою, що виконується на добровільних засадах.

1.5. Суддями можуть бути громадяни України, які мають відповідну кваліфікацію, виявили бажання взяти участь у суддівстві змагань. До суддівської роботи можуть залучатися спортсмени і аматори спорту. Призначення суддів на змагання залежить від рівня їх підготовленості та здійснюється безпосередньо суддівською колегією УФФК.

1.6. Суддя повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості і грубості, неадекватності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді спорту.

1.7. В суддівстві змагань всеукраїнського рівня тренери, спортсмени яких беруть участь у змаганнях, не мають права виконувати обов’язки судді або технічного спеціаліста у тому виді змагань у якому безпосередньо беруть участь їх вихованці.

2. Класифікація суддів

2.1. Встановлюються такі категорії суддів з фігурного катання на ковзанах:

2.1.1. – суддя першої категорії,

2.1.2. – суддя національної категорії,

2.1.3. – Рефері національної категорії

2.1.4. – суддя міжнародної категорії.

2.1.5. – Рефері міжнародної категорії.

3. Порядок присвоєння суддівських категорій

3.1. Право присвоєння суддівських категорій надається:

3.1.1. – “Суддя першої категорії ” - Президії територіальної Федерації за поданням суддівської Колегії первинної організації.

3.1.2. – “Суддя національної категорії ” - Президії УФФК за поданням суддівської Колегії.

3.1.3. – “ Рефері національної  категорії ” - Президії УФФК за поданням суддівської Колегії.

3.1.4. – “Суддя міжнародної категорії ” – Міжнародній Спілці Ковзанярів за рекомендацією Української Федерації фігурного катання на ковзанах.

3.1.5. – “Рефері міжнародної категорії ” – Міжнародній Спілці Ковзанярів за рекомендацією Української Федерації фігурного катання на ковзанах.

3.1.6. – Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються суддівською Колегією УФФК. Присвоєння суддівських категорій оформляється відповідними наказами. Для оформлення суддівських категорій подаються:

3.1.6.1. – для присвоєння категорії “суддя першої категорії”: протокол кваліфікаційної комісії, рішення суддівської Колегії територіальної Федерації.

3.1.6.2. – для присвоєння звання “суддя національної категорії” та “ Рефері національної  категорії ”: клопотання встановленого зразка, витяг з протоколу відповідних змагань, клопотання суддівської Колегії Української Федерації фігурного катання на ковзанах.

4. Вимоги до присвоєння суддівських категорій

4.1. Суддівські категорії присвоюються поступово за умов виконання таких вимог:

4.1.1. “Суддя першої категорії” – особам ( від 16 років), які взяли участь у суддівському семінарі.

4.1.2. “Суддя національної категорії” – особам, які відповідають наступним вимогам:

4.1.2.1 – мають першу суддівську категорію, стаж суддівства не менше 3-х сезонів після її присвоєння та стаж безпомилкового суддівства не менше двох останніх сезонів;

4.1.2.2. – мають практику суддівства не менше 5-ти змагань обласного або міського рівня або 5-ти всеукраїнських змагань;

4.1.2.3. – за умов участі у національному або міжнародному семінарі суддів.

4.1.3. “Рефері національної категорії” – особам, які відповідають наступним вимогам:

4.1.3.1 – мають національну суддівську категорію, стаж суддівства не менше 2-х сезонів після її присвоєння та стаж безпомилкового суддівства не менше одного останнього сезону;

4.1.3.2. – мають практику суддівства на посаді Рефері не менше 3-х обласних змагань;

4.1.3.3. – за умов участі у національному або міжнародному семінарі суддів.

5. Права та обов’язки суддів з фігурного катання на ковзанах

 

5.1. Суддя має право:

5.1.1. Судити змагання.

5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням суддівської Колегії.

5.2. Суддя зобов’язаний:

5.2.1. Досконало знати правила змагань, сурово та об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні.

5.2.2. Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, передавати свої знання та досвід молодим суддям, брати активну участь в роботі суддівської Колегії, в роботі семінарів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів.

5.2.3.   Завжди бути витриманим, ввічливим, стриманим та дісциплінованим. У колективі спортсменів, тренерів та суддів він повинен користуватися повагою та авторитетом.

5.2.4. Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил змагань учасниками, тренерами та представниками команд.

5.2.5. Бути прикладом дисциплінованості і організованості для учасників, тренерів та представників команд під час проведення змагань.

5.2.6. Виховувати спортсменів у дусі моралі і етики.

5.2.7. При виконанні суддівських обов’язків бути:

5.2.7.1. В акуратному одязі.

5.2.7.2. Бути незалежним від територіального представництва.

5.2.7.3. До закінчення змагань не має право коментувати/обговорювати результати змагань з тренерами, спортсменами, представниками команд, ЗМІ тощо.

6. Суддівські Колегії з фігурного катання на ковзанах

6.1. Суддівська Колегія створюється при Українській Федерації фігурного катання на ковзанах. Обласні, міські суддівські Колегії створюються при територіальних Федераціях УФФК.

6.2. Первинні суддівські Колегії у територіальних Федераціях створюються за наявності в них не менш 3 суддів. 

7. Структура суддівської Колегії

7.1. Суддівська Колегія первинної спортивної організації на загальних зборах, відкритим голосуванням обирають голову та секретаря.

В разі наявності у первинній спортивній організації 5 та більше суддів Колегія очолюється президією у складі 3 осіб, які обираються відкритим голосуванням 1 раз на 4 роки на загальних зборах даної організації.

7.2. Міська або обласна суддівська Колегія очолюється Президією у складі 3-5 осіб, що обираються відкритим голосуванням 1 раз у 4 роки на загальних зборах суддів та затверджується Президією територіальної Федерації.

7.3. Голова суддівської Колегії Української Федерації фігурного катання на ковзанах обирається звітно-виборною Конференцією УФФК.

7.4. Голова суддівської Колегії готує склад суддівської Колегії, для затвердження на засіданні Президії Української Федерації фігурного катання на ковзанах.

7.5. Президія суддівської Колегії працює за планом, затвердженим УФФК. Рішення, що приймає суддівська Колегія, подаються для затвердження до Президії УФФК.

8. Зміст роботи Колегії суддів УФФК.

8.1. Колегії суддів:

8.1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань.

8.1.2. Надає Президії Української Федерації фігурного катання на ковзанах для затвердження пропозиції стосовно призначенню суддів для суддівства міжнародних змагань, та пропозиції щодо призначення головних суддів всеукраїнських змагань, зазначених в календарі Федерації на поточний сезон.

8.1.3. Заслуховує звіти Головних суддів всеукраїнських змагань про підсумки проведення змагань.

8.1.4. Організує вивчення практики застосування правил з фігурного катання на ковзанах, обмін досвіду суддівських Колегій і провідних суддів.

8.1.5. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань тощо.

8.1.6. Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде облік роботи суддів

8.1.7. Розглядає матеріали про пониження категорій суддям, які не виконують своїх обов’язків або за скоєні провини.

8.1.8. Керує діяльністю підпорядкованих територіальних суддівських Колегій, узагальнює і розповсюджує рішення УФФК.

8.2. Склад суддівської Колегії, у випадку невиконання своїх обов’язків, може бути переформовано, за відповідним рішенням Президії УФФК.

9. Призначення суддів

9.1. Призначення суддів на поточний сезон

9.1.1.   Щорічно до 1 квітня суддівська Колегія розглядає списки суддів, рекомендованих територіальними Федераціями для суддівства змагань різного рівня.

9.1.2.   Щорічно, до 10 квітня суддівська Колегія надає до Президії УФФК:

9.1.2.1. Попередній план-графік проведення суддівських семінарів на поточний сезон

9.1.2.2. Списки суддів для суддівства всеукраїнських та міжнародних змагань різного рівня та для участі у іспитах та відповідних семінарах.

9.1.3.   Щорічно до 15 квітня Президією Української Федерації фігурного катання на ковзанах затверджуються списки суддів, для участі у іспитах та відповідних семінарах суддів, які організує Міжнародна Спілка Ковзанярів та Українська Федерація фігурного катання на ковзанах.

9.2. Призначення суддів на окремі змагання.

9.2.1. Призначення суддів на окремі змагання здійснюється тільки згідно із списку суддів затверджених для суддівства на поточний сезон.

9.2.2. Призначення Головних суддів всеукраїнських змагань здійснює Президія УФФК у вересні-жовтні поточного року за поданням суддівської Колегії.

9.2.3. Призначення Рефері, Технічного Контролера та Спеціалістів, оператори вводу даних та відео операторів, комплектування суддівських бригад у видах здійснюється окремо на кожні змагання, та затверджуються суддівською Колегією.

9.2.4. Поіменний склад суддівських бригад затверджується Головним суддею змагань після узгодження з представниками команд.

9.2.5. В разі необхідності, для обслуговування змагань можуть бути запрошені Рефері, Технічні Контролери та Спеціалісти, оператори вводу даних, відео оператори та судді з інших країн, поіменний склад яких затверджується Президією УФФК за поданням суддівської Колегії.

10. Покарання суддів

10.1.    Якщо суддя порушує п. 5.2. цього Положення або демонструє некваліфіковане суддівство, він повинен надати письмове пояснення за вимоги Рефері.

10.2.    Рефері, у свою чергу, коментує пояснення судді та надає його для розгляду до суддівської Колегії не пізніше, ніж у п’ятиденний термін після закінчення змагань.

10.3.    Суддівська Колегія протягом двох тижнів розглядає пояснення судді з коментарями Рефері та виносить рішення про покарання судді.

10.4.    Суддівська Колегія може не погоджуватися з думкою Головного судді або Рефері змагань, якщо так, то її рішення буде вирішальним.

10.5.    Президія УФФК за поданням суддівської Колегії може винести судді зауваження, попередження або відсторонити від суддівства змагань на термін від 1 до 3 років.

10.6.    Суддя, відсторонений від суддівства змагань Президією УФФК на визначений термін, по закінченні цього терміну відновлюється в правах після проходження семінару суддів та подання суддівської Колегії.

10.7     Протести представників команд, тренерів або суддів на порушення суддею п.п. 5.2.3 – 5.2.7 цього Положення приймаються Головним суддею змагань для подальшого надання до суддівської Колегії УФФК для винесення рішення щодо санкцій.

10.8     Листи територіальних Федерацій щодо порушення суддею п.п. 5.2.3 – 5.2.7 цього Положення приймаються суддівською Колегією для подальшого надання до Президії УФФК.

10.9     Будь-які протести приймаються ТІЛЬКИ згідно правила 123 Конституції Міжнародної Спілки Ковзанярів.

2016 ©Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на ufsf.com.ua.

ідеї для бізнесу, бізнес проекти