Заборонені препарати у 2020

Список вступає в чинність 1 січня 2020 г.

 

 

Відповідно до статті 4.2.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу ВСІ ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ ПОВИННІ ВВАЖАТИ ЯК « особливої субстанції» ЗА ВИНЯТКОМ субстанцій, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КЛАСІВ S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, А ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНИХ МЕТОДІВ M1, M2 І M3 .

 

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

S0 несхвалені СУБСТАНЦІЇ

Будь-які фармакологічні субстанції, що не увійшли ні в один з наступних розділів Списку і в даний час не схвалені ні одним органом державного регулювання в області охорони здоров'я до використання в якості терапевтичний засіб у людей (наприклад, лікарські препарати, що знаходяться в стадії доклінічних або клінічних випробувань, ліки, ліцензія на які була відкликана, «дизайнерські» препарати, медичні препарати, дозволені тільки до ветеринарного застосування), заборонені до використання в будь-який час.

S1 АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Анаболічні агенти заборонені.

 

1. АНАБОЛІЧНІ андрогенні стероїди (ААС)

При екзогенному введенні, включаючи, але не обмежуючись наступними:

1-а ндростендіол (5α-androst-1-ene-3β, 17β-diol);

1-андростендіон (5α-androst-1-ene-3,17-dione);

1-андростерон (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);

1-т естостерон (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one);

1-е піандростерон (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);

4-а ндростендіол (androst-4-ene-3β, 17β-diol);

4-г ідроксітестостерон (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);

5-а ндростендіон (androst-5-ene-3,17-dione);

7α-г ідроксі-ДГЕА;

β -г ідроксі-ДГЕА;

7-к ето-ДГЕА;

19-н орандростендіол (estr-4-ene-3,17-diol);

19-норандростендіон (estr-4-ene-3,17-dione);

а ндростанолон (5α-дигідротестостерон, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);

андростендиол (androst-5-ene-3β, 17β-diol);

андростендион (androst-4-ene-3,17-dione);

б оластерон;

болденон;

болдіон (androsta-1,4-diene-3,17-dione);

д аназол ([1,2] oxazolo [4 ', 5': 2,3] pregna-4-en-20-yn-17α-ol);

г естрінон;

дегідрохлорметилтестостерон (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);

дезоксіметілтестостерон (17α-methyl-5α-androst- 2-en-17β-ol і 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol);

дростанолон;

до алустерон;

квінболон;

клостебол;

м естанолон;

местеролон;

метандіенон (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);

метенолон;

метандриола;

метастерон (17β-hydroxy-2α, 17α-dimethyl-5α-androstan-3-one);

метил-1-тестостерон (17β-hydroxy-17α-methyl-5α - androst-1en-3-one);

метілдіенолон (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one);

метілклостебол;

метілнортестостерон (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3one);

метилтестостерон;

метріболон (метілтріенолон, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);

міболерон;

н андролон (19-нортестостерон);

норболетон;

норклостебол (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one);

норетандролон;

про ксаболон;

оксандролон;

оксіместерон;

оксиметолон;

п растерон (дегідроепіандростерон, ДГЕА, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one);

простанозол (17β - [(tetrahydropyran-2-yl) oxy] -1'Hpyrazolo [3,4: 2,3] -5α-androstane);

з танозолол;

стенболон;

т естостерон;

тетрагідрогестрінон (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);

тренболон (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);

ф луоксіместерон;

формеболон;

фуразабол (17α-methyl [1,2,5] oxadiazolo [3 ', 4': 2,3] -5α-androstan-17β-ol);

е піандростерон (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one);

е пі-дигідротестостерон (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one);

епітестостерон;

етілестренол (19-norpregna-4-en-17α-ol) а також інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом.

 

2. ІНШІ АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИ

Включаючи, але не обмежуючись наступними:

Зеранол, зілпатерол, кленбутерол, селективні модулятори андрогенних рецепторів (SARMs, наприклад, андарін, LGD-4033 (лігандрол), RAD140, і енобосарм (Остарін)) і тиболон.

 

S2 пептидні гормони, ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ, ПОДІБНІ РЕЧОВИНИ І миметики

Заборонені наступні речовини та інші субстанції з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом:

1. Еритропоетин (EPO) і агенти, що впливають на еритропоез, включаючи, але не обмежуючись наступними:

1.1 Агоністи рецепторів еритропоетину, наприклад:

дарбепоетин (dEPO);

еритропоетин (ЕПО);

з'єднання на основі ЕПО (наприклад, ЕПО-Fc, метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета (CERA));

ЕПО-миметики та аналогічні сполуки (Наприклад, CNTO 530 та пегінесатід).

1.2 Активатори гіпоксія-індукованого фактора (HIF), наприклад:

кобальт;

дапродустат (GSK1278863);

молідустат (BAY 85-3934);

роксадустат (FG-4592);

вададустат (AKB-6548);

ксенон.

1.3 Інгібітори GATA, наприклад:

K-11706.

1.4 Інгібітори сигнального шляху TGF-бета (TGF-β), наприклад:

луспатерцепт;

сотатерцепт.

1.5 Агоністи вродженого рецептора відновлення, наприклад:

АСІА ЕПО;

карбамілірованний ЕПО.

2. Пептидні гормони та їх рилізинг-фактори.

2.1 Гонадотропін хоріонічний (CG) і лютеїнізуючого гормону (LH) і їх рілізінг-чинники, наприклад, бусерелін, гонадорелін, гозелерін, деслорелін, лейпрорелін, нафарелін і трипторелин - заборонені тільки для чоловіків. 

2.2 Кортикотропіни і їх рилізинг-фактори, наприклад, кортікорелін.

2.3 Гормон росту (GH), його фрагменти і рілізінг-фактори, включаючи, але не обмежуючись:

фрагменти гормону росту, наприклад, AOD-9604 і hGH 176-191;

рилізинг-гормон гормону росту (GHRHs) і його аналоги, наприклад:

CJC-1293, CJC-1295, серморелін і тесаморелін;

секретагогі гормону росту (GHS), наприклад, леноморелін (грелін) і його миметики, наприклад, анаморелін, іпаморелін маціморелін і табіморелін;

рилізинг-пептиди гормону росту (GHRP), наприклад, алексаморелін, GHRP-1, GHRP-2 (пралморелін), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 і ексаморелін (Гексарелін).

3. Фактори зростання і модулятори факторів росту, включаючи, але не обмежуючи наступними:

г епатоцітарний фактор росту (HGF);

і нсуліноподобний фактор росту-1 (IGF-1) і його аналоги;

м еханіческіе фактори росту (MGFs);

з осудісто-ендотеліальний фактор росту (VEGF);

т імозін-β4 і його похідні, наприклад, TB-500;

тромбоцитарний фактор росту (PDGF);

ф актори росту фібробластів (FGFs).

І інші фактори росту або модулятори фактора росту, впливають на синтез або розпад м'язового, сухожильного або зв'язкового білка, на васкуляризацію, споживання енергії, здатність до регенерації або зміни типу тканин.

 

S3 БЕТА-2-АГОНІСТИ

Заборонені всі селективні і неселективні бета-2 агоністи, включаючи всі оптичні ізомери.

Включаючи, але не обмежуючись наступними:

в ілантерол;

і ндакатерол;

про лодатерол;

п рокатерол;

р епротерол;

з альбутамол;

салметерол;

т ербуталін;

третоквінол (тріметоквінол);

тулобутерол;

ф енотерол;

формотерол;

х ігенамін.

За винятком:

• інгаляції сальбутамолу: максимум 1600 мкг протягом 24 годин в розділених дозах, які не перевищують 800 мкг протягом 12 годин, починаючи з будь-якої дози;

• інгаляції формотеролу: максимальна доставляються доза 54 мкг протягом 24 годин;

• інгаляції салметерола: максимум 200 мкг протягом 24 годин.

Присутність в сечі сальбутамолу в концентрації, перевищує 1000 нг / мл, або формотеролу в концентрації, що перевищує 40 нг / мл, не відповідає терапевтичного використання і буде розглядатися в Як несприятливого результату аналізу (AAF) , якщо тільки спортсмен за допомогою контрольованого фармакокінетичного дослідження не доведе, що ні відповідний нормі результат став наслідком інгаляції терапевтичних доз, які перевищують вищевказаний максимум.

 

S4 ГОРМОНИ І модулятори МЕТАБОЛІЗМУ

Заборонені наступні гормони і модулятори метаболізму:

1. Інгібітори ароматази, включаючи, але не обмежуючись наступними:

2-а ндростенол (5α-androst-2-en-17-ol);

2-андростенон (5α-androst-2-en-17-one);

3-а ндростенол (5α-androst-3-en-17-ol);

3-андростенон (5α-androst-3-en-17-one);

4-a ndrostene-3,6,17 trione (6-oxo);

а міноглютетімід;

анастрозол;

androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (андростатріендіон);

androsta-3,5-diene-7,17-dione (арімістан);

л етрозол;

т естолактон;

ф орместан;

е ксеместан.

2. Селективні модулятори рецепторів естрогенів (SERMs), включаючи, але не обмежуючись:

б азедоксіфен;

про спеміфен;

р алоксіфен;

т амоксіфен;

тореміфен.

3. Інші антиестрогенні субстанції, включаючи, але не обмежуючись:

до ломіфен;

ц іклофеніл;

ф улвестрант.

4. Агенти, що запобігають активацію рецептора активина IIB, включаючи, але не обмежуючись:

а ктівін А-нейтралізуючі антитіла;

а нтітела проти рецептора активина IIB (наприклад, бімагрумаб);

до онкуренти рецептора активина IIB, такі як, рецептори-пастки активина (наприклад, ACE-031);

і нгібітори міостатіна, такі як:

агенти, що знижують або пригнічують експресію міостатіна;

миостатин-нейтралізуючі антитіла (наприклад, домагрозумаб, ландогрозумаб, стамулумаб);

миостатин-зв'язуючі білки (наприклад, фоллістатін, миостатин-пропептид).

5. Модулятори метаболізму:

5.1 активатори АМФ-активованої протеїнкінази (АМФК), наприклад, AICAR, SR9009; і агоністи дельта-рецептора, який активується проліфератором пероксисом (PPARδ), наприклад, 2- (2-methyl-4 - ((4 methyl-2- (4- (trifluoromethyl) phenyl) thiazol-5 yl) methylthio) phenoxy) acetic acid (GW 1516, GW501516);

5.2 інсуліни та інсулін-миметики;

5.3 мельдоній;

5.4 триметазидин.

S5 ДІУРЕТИКИ І МАСКУЮЧІ АГЕНТИ

Заборонені наступні діуретики і маскують агенти і субстанції з подібною хімічною структурою або подібними біологічним ефектом (ами).

Включаючи, але не обмежуючись:

• Десмопрессин; пробенецид; збільшувачі об'єму плазми, наприклад, внутрішньовенне введення альбуміну, декстрану, гідроксіетильованого крохмалю і маннитола.

• Амілорид; ацетазоламид; буметанід; Ваптани (Наприклад, толваптан); индапамид; канренон; метолазон; спіронолактон; тіазиди (наприклад, бендрофлуметіазид, гідрохлортіазид і хлоротіазид); триамтерен; фуросемід; хлорталидон і етакринова кислота.

За винятком:

• дроспіреноном; памаброма; і офтальмологічного використання інгібіторів карбоангідрази (наприклад, дорзоламіда і брінзоламіда).

• Місцевого введення фелипрессин при дентальної анестезії.

Виявлення в пробі спортсмена в будь-який час або в змагальний період, в залежності від ситуації, будь-якої кількості субстанцій, дозволених до застосування при дотриманні порогового рівня концентрації, наприклад: формотеролу, сальбутамолу, катина, ефедрину, метилефедрин і псевдоефедрину, в поєднанні з діуретиком або маскиратором буде вважатися несприятливим результатом аналізу , якщо тільки у спортсмена немає схваленого дозволу на терапевтичне використання (ТІ) цієї субстанції в додаток до дозволу на терапевтичне використання діуретиків.

 

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ

М1 МАНІПУЛЯЦІЇ З КРОВ'Ю ТА ЇЇ КОМПОНЕНТАМИ

Заборонені наступні методи:

1. Первинне або повторне введення будь-якої кількості аутологічної, аллогенной (гомологичной) або гетерологичной крові або препаратів червоних клітин крові будь-якого походження в систему кровообігу.

2. Штучне поліпшення процесів споживання, перенесення або доставки кисню. 

Включаючи, але не обмежуючись:

Перфторовані з'єднання, ефапроксиралу (RSR13) і модифіковані препарати гемоглобіну, наприклад, замінники крові на основі гемоглобіну, мікрокапсульовані гемоглобін, за винятком введення додаткового кисню шляхом інгаляції.

3. Будь-які форми внутрішньосудинних маніпуляцій з кров'ю або її компонентами фізичними або хімічними методами.

М2 ХІМІЧНІ І ФІЗИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ

Заборонені наступні методи:

1. Фальсифікація , а також спроби фальсифікації відібраних в рамках процедури допінг-контролю проб з метою порушення їх цілісності та автентичності.

Включаючи, але не обмежуючись:

Дії по заміні сечі і / або зміни її властивостей з метою ускладнення аналізу (наприклад, додавання протеазних ферментів до зразка).

2. Внутрішньовенні інфузії і / або ін'єкції в обсязі понад 100 мл протягом 12-годинного періоду, за винятком випадків стаціонарного лікування, хірургічних процедур або при проведенні клінічної діагностики.

М3 ГЕННИЙ І КЛІТИННИЙ ДОПІНГ

Заборонені, як здатні поліпшити спортивні результати:

1. Використання нуклеїнових кислот або аналогів нуклеїнових кислот, які можуть змінювати послідовності генома і / або змінювати експресію генів з будь-якого механізму. Це включає в себе, але не обмежується технологіями редагування генів, придушення експресії генів і передачі генів.

2. Використання нормальних або генетично модифікованих клітин.

 

СУБСТАНЦІЇ І МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ В змагальному періоді

У МЕЖАХ речовин і методів, що віднесені до класу S0-S5 І M1-M3 ВИЩЕ, У змагальному періоді ЗАБОРОНЕНИМИ ТАКОЖ ЯВЛЯЮТЬСЯ НАСТУПНІ КЛАСИ:

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ :

S6 СТИМУЛЯТОРИ

Заборонені всі стимулятори, включаючи всі оптичні ізомери, тобто d- і l- , де це може бути застосовано:

Стимулятори включають:

а: Субстанції, які не відносяться до особливих субстанцій:

а драфініл;

аміфеназол;

амфепрамон;

амфетамін;

амфетамін;

б ензілпіперазін;

бенфлуорекс;

бромантан;

до лобензорекс;

кокаїн;

кропропамід;

кротетамід;

л іздексамфетамін;

м езокарб;

метамфетамін (d-);

р-метиламфетамін;

мефенорекс;

мефентермін;

модафинил;

н орфенфлурамін;

п реніламін;

пролінтан;

ф ендіметразін;

фенетіллін;

фенкамін;

фенпропорекс;

фентермин;

фенфлурамин;

фенотропіл [4-фенілпірацетам (карфедон)];

фурфенорекс.

Стимулятори, не перераховані в даному розділі в явному вигляді, відносяться до Особливим субстанцій .

б: Стимулятори, що відносяться до особливих субстанцій:

Включаючи, але не обмежуючись:

3-M ethylhexan-2-amine (1,2-діметілпентіламін);

4-M ethylhexan-2-amine (метілгексанамін);

4-Methylpentan-2-amine (1,3-діметілбутіламін);

5-M ethylhexan-2-amine (1,4-діметілбутіламін);

б ензфетамін;

г ептамінол;

гідроксіамфетамін (парагідроксіамфетамін);

д іметамфетамін (діметіламфетамін);

і зометептен;

до Атін **;

катинон і його аналоги, наприклад, мефедрон, метедрон і α-пірролідіновалерофенон;

л евметамфетамін;

м еклофеноксат;

метілендіоксиметамфетамін;

метилфенидат;

метилефедрин ***;

н ікетамід;

норфенефрін;

про ксілофрін (метілсінефрін);

октодрін (1,5-діметілгексіламін);

октопамин;

п емолін;

пентетразол;

пропілгекседрін;

псевдоефедрин *****;

з елегілін;

сибутрамін;

стрихнін;

т енамфетамін (метілендіоксіамфетамін);

туаміногептан;

ф ампрофазон;

фенбутразат;

фенілетиламін і його похідні;

фенкамфамін;

фенметразін;

фенпрометамін;

е пінефрін **** (адреналін);

етаміван;

етіламфетамін;

етілефрін;

ефедрин ***;

а також інші речовини з подібною хімічною структурою або подібними біологічними ефектами.

За винятком:

• Колиндяни;

• Похідні імідазолу для дерматологічного, назального або офтальмологічного застосування і стимулятори, включені в програму моніторингу 2020 роки *.

* Бупропіон, кофеїн, нікотин, фенілефрин, фенилпропаноламин, Піпрадрол і синефрин: ці субстанції включені в програму моніторингу 2020 року, і не є забороненими речовинами .

** Катин: потрапляє в категорію заборонених субстанцій , якщо його вміст у сечі перевищує 5 мкг / мл.

*** метилефедрин і ефедрин: потрапляють в категорію заборонених субстанцій , якщо вміст в сечі будь з цих субстанцій перевищує 10 мкг / мл.

**** Епінефрин (адреналін): не заборонений при місцевому застосуванні (наприклад, назальні, офтальмологічне) або при застосуванні в поєднанні з місцевими анестетиками.

***** Псевдоефедрин: потрапляє в категорію заборонених субстанцій , якщо його концентрація в сечі перевищує 150 мкг / мл.

S7 НАРКОТИКИ

Заборонені наступні наркотичні засоби, включаючи оптичні ізомери, тобто d - і l -, де це може бути застосовано:

б упренорфін;

д екстроморамід;

діаморфін (героїн);

г ідроморфон;

м етадон;

морфін;

н ікоморфін;

про ксікодон;

Оксіморфон;

п ентазоцін;

петидин;

ф ентаніл і його похідні.

S8 канабіноїди

Заборонені всі природні і синтетичні канабіноїди, наприклад.

• Каннабис (гашиш і марихуана) і продукти канабісу 

• Природні і синтетичні тетрагідроканнабіноли (ТГК)

• Синтетичні канабіноїди, що імітують ефекти ТГК.

За винятком:

• каннабідіола.

S9 ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ

Будь-які глюкокортикоїди потрапляють в категорію заборонених субстанцій, якщо застосовуються орально, внутрішньовенно, внутрішньом'язово або ректально.

Включаючи, але не обмежуючись:

б етаметазон;

будесонид;

г ідрокортізон;

д ексаметазон;

дефлазакорт;

до ортізон;

м етілпреднізолон;

п реднізолон;

преднизон;

т ріамцінолон;

ф лутіказон.

 

СУБСТАНЦІЇ, ЗАБОРОНЕНІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ СПОРТУ

P1 БЕТА-БЛОКАТОРИ

Якщо не вказано інше, бета-блокатори заборонені тільки в змагальний період в наступних видах спорту, а також заборонені поза змаганнями в виділених видах спорту.

• Автоспорт (FIA)

• Більярдний спорт (всі дисципліни) (WCBS)

• Дартс (WDF)

• Гольф (IGF)

• Лижний спорт / сноуборд (FIS) (стрибки на лижах з трампліну, фрістайл акробатика / хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп / біг-ейр)

• Підводне плавання (CMAS) (апное з постійним вагою без ласт і з ластами, динамічне апное без ласт і з ластами, вільне занурення, апное квадрат, підводне полювання, статичне апное, підводний стрілянина, апное зі змінним вагою)

• Стрільба (ISSF, IPC) *

• Стрільба з лука (WA) *

* Заборонені також у поза змаганнями .

Включаючи, але не обмежуючись:

а лпренолол;

метопролол;

атенолол;

н адолол;

ацебутолол;

про кспренолол;

б етаксолол;

п індолол;

бісопролол;

пропранолол;

бунолол;

з оталол;

до арведілол;

т імолол;

картеолол;

ц еліпролол;

л абеталол;

е змолов.

м етіпранолол;

 

2016 ©Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на ufsf.com.ua.

ідеї для бізнесу, бізнес проекти